Ankara'da Fatura Basan Matbaalar ve Fatura baskı hakkında genel bilgi. Fatura kimler bastırabilir.?

FATURA BASKI

Vergi kaydı olan herkes, bağlı bulunduğu ilde Fatura ve diğer Maliye logolu işlerini bastırabilir. Örnek verecek olursak Ankara'da herhangi bir Vergi Dairesine bağlı olan mükellef ancak Ankara'da Fatura, İrsaliyeli Fatura, Sevk irsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Günlük Müşteri Listesi, Adisyon, Perakende Satış Fişi gibi baskılı ürünlerini ancak Maliye Bakanlığı'yla anlaşma yapmış Ankara'da olan bir Matbaa tarafından basımını gerçekleştirebilir.

Ankara'da Vergi Dairesine Bağlı Mükellefim

İstanbulda Fatura Bastırabilirmiyim.?

Bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Ankara diyelim ve siz İstanbul'daki bir Matbaa'yla çalışmak istiyorsunuz, bunu ancak bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine müracaat ederek çözmeye çalışabilirsiniz. Vergi Dairenize neden başka bir ilde Fatura bastırmak zorunda olduğunuzun da açıklamasını yapmak zorundasınız. Vergi Daireniz nedenlerinizi haklı görürse izni alabilirsiniz. (Kolay, kolay izin vermezler)

Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar 

Şahıs firmalarından istemiş olduğumuz resmi evraklar şu şekildedir.

1-) Vergi Levhası

2-) Nufüs Cüzdanı

3-) İmza Sirküsü

4-) Basım işi vekaleten yapılacaksa, Vekil tayin edilen kişinin Nüfüs cüzdanı ve vekaleti

Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar 

Şirket firmalarından istemiş olduğumuz resmi evraklar şu şekildedir.

1-) Vergi Levhası

2-) Nufüs Cüzdanı

3-) İmza Sirküsü

4-) Ticaret Sicil Gazetesi

5-) Basım işi vekaleten yapılacaksa, Vekil tayin edilen kişinin Nüfüs cüzdanı ve vekaleti

    ( İstenilen bu evrakların fotokopisi istenmektedir.)

Fatura Baskımı Bir Yakınım Teslim Alabilirmi.?

Maliye Bakanlığı onaylı basımını yaptığımız bir işi ancak siz ve noter belgeli vekiliniz alabilir. Fatura ve benzeri baskılar işi veren ve yapan kişiler Bakanlıkça cezai sorumluluk altına alınmıştır